Bazaar Roosendaal
bazaar roosendaal

Smartshop

BAZAAR is ook een smart-shop. Een smartshop is eigenlijk een kruidenwinkel.

We verkopen er drankjes, poeders, pillen, capsules, thee's, snacks en zaden. Alles op kruidenbasis, kruiden afkomstig uit de hele wereld, kruiden die allemaal iets met je doen.

Ze worden sinds jaren gebruikt om energie te krijgen, om gezondheids- redenen (ze verzachten pijn, maken je rustig, ontspannen) of ze worden gebruikt in rituelen en om inzicht te krijgen in jezelf en je eigen situatie.

Vooral voor dat laatste staan de smartproducten de laatste tijd zo in de belangstelling. Waar de klassieke reform- of kruidenwinkel zich richt op de lichamelijke gezondheid, richten de smartshops zich vooral op de natuurlijke middelen voor de "geestelijke verrijking". Vaak worden ze in gezelschap gebruikt.

De toenemende belangstelling voor de smartproducten heeft te maken met de behoefte van mensen om in zichzelf op zoek te gaan, een betere kijk te krijgen in zichzelf. Mensen willen in hun levensvisie de grenzen verleggen, hun plaats binnen de vriendenkring bepalen.

Hier een overzicht van onze smartprodukten

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _