Bazaar Roosendaal
Bazaar Roosendaal
boekenboekenboekenboekenboeken

ALTERNATIEVE THERAPIEËN-YOGA-LICHAAMSWERK-REISBOEKEN EN -GIDSEN

UItgebreid assortiment boeken over spiritualiteit, healing, alternatieve geneeswijzen, religie, reiki, massage en lichaamswerk,
kinderboeken, filosofie en levensbschouwing. Het aantal titels in New Age boeken neemt steeds toe.
En verder.... veel boeken over psychedelica, marihuana en hennep (CANNABIS) vind je in BAZAAR.
Voor informatie en literatuur over Smartprodukten, paddo's etc... kunt u terecht bij
de BAZAAR-SMARTSHOP afdeling in de winkel.
BAZAAR heeft bijvoorbeeld ook het 'grootste assortiment TAROT-kaarten ten zuiden van de grote rivieren...' .

boek de twaalf poortenhandboek voor heksenharry potterboek over dolfijnen

DE TWAALF POORTEN VAN PRINS SIRIUS

Christiane Beerlandt
Prins Sirius gaat op zoek naar het levensgeluk en legt een wonderbaarlijke tocht af doorheen de 12 poorten, bij wijze van Proef.....
Een dankbaar verhaal voor ouden en kind, voor leraar en leerling om dieper op bepaalde levensvraagstukken in te gaan...
Vooral voor grote mensen vanaf 10 jaar tot oneindig, maar ook vertelbaar aan kleuters.
185blz. € 22,80

HANDBOEK VOOR HEKSEN

Noud van den Erenbeemt
De schrijver geeft aan hoe wij van dag tot dag in harmonie met moeder aarde kunnen leven en hoe wij onze dagelijkse handelingen op de kosmische energieën moeten afstemmen om daardoor ons leven intensiever en bewuster te kunnen leiden. Hierbij gaat hij er van uit dat liefde en gevoel voor rechtvaardigheid de basis van deze harmonie vormen
112blz. € 13,50

HARRY POTTER and the order of the phoenix?

Jo Rowling
Engelse versie (harde kaft) Harry is due to start his fifth year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Her is desperate to get back to school and find out why his friends Ron and Hermione have been so secretive all summer....Sure you want to find out......
766blz. € 29,95

DOLFIJNEN, onze kosmische buren

Joan Ocean
Joan zwemt regelmatig met dolfijnen en heeft daar hele bijzondere ervaringen mee. Eerder verscheen van haar het boek ''In dialoog met dolfijnen".
201blz. € 15,90

BAZAAR heeft een uitgebreide collectie boeken over Reiki

reiki handboekreiki compendiumreiki heel jezelf en anderenreiki universele energie

HET REIKI HANDBOEK, de weg van de helende liefde

Walter Lübeck
Zowel voor leken als therapeuten. Een van ervaring en wijsheid getuigende handleiding om gewetensvol met Reiki om te gaan en mee te beleven dat Reiki een onschatbare aannvulling op en verrijking is van de zachte geneeskunst.
217blz € 15,90

HET REIKI KOMPENDIUM

Walter Lubeck, Frank Petter, William Lee Rand
Dit boek door internationaal erkendeReiki auteurs is een breed opgezet studieboek voor Reiki-studenten waarin alle belangrijke aspecten van Reiki behandeld wordt. O.a. de geschiedenis, de eerste meesters en nog niet eerder gepubliceerde, en onlangs ontdekte Reiki-technieken komen in dit boek aan bod. Met 150 foto's en tekeningen.
294blz. € 19,50

REIKI heel jezelf en anderen

Grigitte Müller en Horst Günther
Praktisch boek waarin deze heelkunst op een duidelijke en overzichtelijke wijze uiteengezet wordt. Uit het handboek kan men zelf Reiki leren, zowel voor genezing van jezelf als voor anderen. Het boek bestaat uit 3 delen - geschiedenis - praktijk - ervaringen met Reiki.
207blz. € 16.25

REIKI de universele levensenergie

Bodo J. Baginski, Shalila Sharamon
Reiki werk eenvoudig en doeltreffend. Iedereen kan het doen. In het boek vindt u een beschrijving van wat Reiki is, hoe je Reiki ontvangt, wat het voor je kan doen en hoe je Reiki kunt gebruiken voor het gezond maken van mensen, dieren, planten en mineralen.
183blz. € 15,90

DE ASTROLOGISCHE BIBLIOTHEEK

Julia en Derek Parker
Twaalf schitterend geïllustreerde gidsen, waarin de invloed van uw maanteken op uw zonnenteken wordt geanalyseerd. Ontdek de lichamelijke, verstandelijke en emotionele kenmerken die uw zonneteken voortbrengt.
62blz. € 6,75

yoga doen en begrijpenspelen met yogameditatie

YOGA DOEN EN BEGRIJPEN

André van Lysebeth
Praktische handleiding voor hen die met (hatha-) yoga willen beginnen: 'doen' staat voorop. Omdat doen zonder weten en inzien waarom echter weinig zinvol is, heeft de schrijver helder de theorie uiteengezet en het geheel verduidelijkt met tal van foto''s en afbeeldingen.
326blz € 17.90

SPELEN MET YOGA

Danielle Bersma en Marjoke Visscher
Een boekje dat kinderen op heel speelse manier met yoga laat kennismaken. Veel van de activiteiten in het boekje hebben, naast lichamelijke oefeningen, tot doel sociale en emotionele intellegentie/vaardigheden te ontwikkelen. Eigenlijk een boek voor iedereen die op een of andere wijze te maken heeft met kinderen tussen 4 en 12 jaar. De auteurs zijn gespecialiseerd in yoga voor kinderen.
134blz. € 11,10

DIDGERIDOO Rituele oorsprong en verschillende speelwijzen

Dirk Schellberg
In de scheppingsmythen van de Aboriginals speelt de didgeridoo een belangrijke rol: de klank van dit blaasinstrument hielp om de wereld en alle dingen daarin, te laten ontstaan. Het instrument zelf is geniaal in zijn eenvoud. Het bestaat uit een ongeveer polsdikke buis, oorspronkelijk van eucalyptushout dat op natuurlijke wijze door termieten is uitgehold. Aan diegenen die, gefascineerd door de klank en de mogelijkheden, zelf een didgeridoo zouden willen bezitten, bouwen en/of bespelen, worden bruikbare aanwijzigingen gegeven. Ook biedt dit boek enig inzicht in de achtergronden en leefomstandigheden van de dragers van de oeroude Aboriginal cultuur.
140blz. €11,30

wat zou boeda doenmystiek en spiritualiteitde mystieke kabbalahhet tibetaanse dodenboek

WAT ZOU DE BOEDDHA DOEN?

Frans Metcalf
Stel, je staat voor een probleem of dillemma. Voordat je handelt wacht je even en vraag je jezelf af: wat zou de Boeddha doen? Jeneemt even een adempauze, een moment van overweging, wat belangrijk is om het juiste antwoord te vinden. Het boekje put uit de rijke schatkamer van het Boeddhistische teksten en praktijken, oplossingen voor allerdaagse vragen rond stress, liefde en persoonlijke waarden
136blz. € 13,50

MYSTIEK EN SPIRITUALITEIT

Jacob Slavenburg Mystieke ervaringen treft men in ieder tijdvak en in elke cultuur aan. De auteur beschrijft vooral de mystiek van het Westen. Wat is mystiek? Vele Westers mystici, man en vrouw, komen aan bod. Van Hildegard von Bingen en Meester Eckhart tot hedendaagse mystici zoals Erik van Ruysbeek en Simone Weil.
154blz. € 15,90

DE MYSTIEKE KABBALA, sleutel tot de kennis der wetten van geest, lichaam en ziel

Dion Fortune
Dit is het eerste boek dat de metafysische en magische kanten van de Kabbala tot een praktisch bruikbare en overzichtelijke structuur smeedt, waarom heenieder zelf zijn eigen bouwwerk kan optrekken en waarmee hij/zij inzicht krijgt in de geheimen van de evolutie van de kosmos en van de mens in zijn drievoudigheid: geest, lichaam en ziel..
225blz. € 18.25

introductie tot de tarotmet grimaud kaartleggende praktische tarotde tarot van isis

INTRODUCTIE TOT DE CROWLEY TAROT duiding en leggingssystemen

Miki Kertling
Dit boek heeft als doel het werken met de Crwoley Tarot te vereenvoudigen. Het werd voor al diegenen geschreven die door middel van de Crowley- kaarten raad en hulp zoeken bij levensvragen. De duidingen en interpretaties zijn zo helder dat ze in het dagelijks leven toegepast kunnen worden. Acht verschillende methoden voor het leggen en interpreteren van de kaarten worden duidelijk beschreven.
115blz. € 9.05

MET GRIMAUD KAARTLEGGEN deel 1

Betty Edourds
Door de aanschaf van dit boek bezit de lezer niet alleen de mogelijkheid een waaier van verschillende tarot-en waarzegkaarten te bestuderen en te benutten, maar tevens een uitgebreide reeks legmethodes, die het van ene naar andere spel geruild kunnen worden.
127blz. € 11.80

DE PRAKTISCHE TAROT, spelen met de hermetische tarot

(inclusief tarotkaartspel)
Dio Raman
Dit boek is een gids voor hen die aan de hand van de oeroude tarotsymboliek licht willen werpen op hun levenspad. Er wordt een korte en bondige uitleg van de grote arcanum gegeven, waarbij per kaart een onderverdeling wordt gemaakt: de betekenis van de symbolen op de kaart, de kaart als oerbeeld en de boodschap van het oerbeeld in verband met de gestelde vraag. Aan het eind van het boek wordt een aantal legmethoden gegeven, waarvan er twee als voorbeeld zijn uitgewerkt. Met behulp van deze legmethoden en de bijgevoegde kaarten kaniedereen zijn eigen problemen 'helder' te zien.
105blz. € 15.90

TAROT VAN ISIS, innerlijke weg tot zelfkennis
duiding en leggingssystemen

Erna Droesbeke
De tarot van Isis bevat een uitgebreide beschrijving van de 36 kaarten, die onderverdeeld zijn in 22 kaarten van de Grote Arcana (gebaseerd op de tarot) en 14 'psychekaarten'die de levensaspecten vertegenwoordigen die ons het meest bezighouden, zoals werk, liefde en relaties, levensomstandigheden enz. Correspondenties met andere diciplines zoals numerologie, kleurensymboliek en met spreuken uit het Egyptische Dodenboek geven de interpretatie van de kaarten een extra dimensie. De boodschap in dit boek over het krachtige, aan de tarot verwante, orakel is: 'Ken jezelf'. Als je de boodschap van het Zelf begrijpt, kun je ook de Ander begrijpen en aarvaarden.
306blz. € 19.50

PIRAMIDEKRACHTEN
Energie voor meditatie, gezondheid, tuinieren en het drogen en bewaren van levensmiddelen

Norman H. Stark Dit praktische piramideboek beschrijft hoe je piramides voor je kunt laten werken. Het geeft nauwkeurige instructies om zelf een piramide te bouwen. Naar het voorbeeld kan deze groot of klein, voor gebruik binnen- of buitenshuis worden vervaardigd.
136blz. € 13,40

DE TAAL DER DROMEN
Verkenning en verklaring

Prof. Henri van Praag
Een derde deel van ons leven brengen we slapend door. In die slaap krijgen onze dromen hun kans. In dit boek neemt professor van Praag u mee in het rijk der dromen. In onze heerlijke diepe dromen beleven we opnieuw de vreugde van het paradijs, in onze nachtmerries worden we er weer uit verdreven. In onze schouwdromen keren we er terug. Prof. van Praag onderscheidt: de diepe droom, de kleine droom en de grote droom. Tevens gaat hij in op de dagdroom en visionaire droom.
212blz. € 15,65

muziektherapie met de klankschalenmandela's kleuren

MUZIEKTHERAPIE MET KLANKSCHALEN

Christina de Kaste
Dit boek is een primeur op het gebied van muziektherapie met klankschalen. Als musicus en muziektherapeute onderzocht de schrijfster met behulp van een enquète de ervaringen van groepen mensen tijdens haar klankschaalmeditaties. Ook noteerde zij wat zij waarnam bij individuele muziektherapeutische sessies met mannen, (zwangere)vrouwen, (gehandicapte) kinderen en zieke en bejaarde mensen.
136blz. € 13,40

MANDALA'S KLEUREN

Anneke HuyserMandala's zijn cirkelvormige geometrische figuren die in allelei culturen over de gehele wereld voorkomen. Ze worden gebruikt als middel tot meditatie en bezinning, in genezingsrituelen of als decoratief ornament. Het boekje helpt je op weg om intuïtief te werken om dieper inzicht in jezelf te ontwikkelen. Het proces van inkleuren kun je als meditatie beschouwen. Verbeeldingskracht dromen, intuïtie, creatieviteit en emoties....of gewoon weer eens lekker kind zijn en kleuren...Het boekje komt uit een serie creatieve mandalaboekjes van dezelfde auteur.
€ 8,85

Alle prijzen zijn inclusief 6 % BTW en exclusief verzendkosten
Ga naar Bestellen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _