Bazaar Roosendaal
bazaar roosendaal

Weegschaaltjes

Digitale weegschaaltjes
weegschaal

On Balance DX-350
350gram
0,1 gr
€29,00

weegschaal

On Balance Jewel
600gram
0,1 gr
€ 20,50

weegschaal

Carat Scale CT-250
50gram
0,001 gr
€117,-

weegschaal

Dual display miniscale
500gram
0,1 gr
€ 37,50

weegschaal

On Balance DY-100
100gram
0,01 gr
€30,-

weegschaal

Mini table top
200gram
0,01 gr
€ 33,75

weegschaal

Envy series NV-500
500gram
0,01 gr
€45,-

weegschaal

Tanita 1579
200gram
0,01 gr
€ 162,-

weegschaal On Balance Mega-Bowl
8000gram
1 gr
€ 90,-
digitale weegschaal Tanita 1475T
1200gr
1 gr
€ 152,-
digitale weegschaal Tanita 1479V
120gr
0,1 gr
€ 135,-
digitale weegschaal Tanita Solar Model
TKP-100
100gr
1dec
€ 138,-
weegschaal

Tanita TKP-400M
400gram
0,1 gr
€ 179,-

weegschaal

My Weigh 7001
7000gram
1 gr
€ 90,-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _